Tamiya Tank Matilda Red Army Mk.III IV Scale 1 35 Model 35355 NEW Kit Infantry adpbyk1505-Models

Takom 1 35 scale KV-5